2016 ж. 01 сәуірден «Республикалық қашықтықтан өткізілетін ұстаздар мен оқушыларға арналған шығармашылық сайыстарды өткізу туралы» №1 Келісімшарт-оферта

1. Жалпы ережелер

1.1. «Республикалық қашықтықтан өткізілетін ұстаздар мен оқушыларға арналған шығармашылық сайыстарды өткізу туралы» №1 Келісімшарт-оферта (әрі қарай мәтінде – Келісімшарт) «АSPAN» ЖК (әрі қарай – Орындаушы) ҚР Азаматтық кодексінің 395 бабына сәйкес жеке тұлғаларға (әрі қарай – Қатысушылар) арналған Келісімшарт негізінде Сайысқа қатысуға мүмкіндік беретін жария оферта деп танылатын қашықтықтан Ғаламтор желісі арқылы ұйымдастырылатын республикалық қашықтықтан өткізілетін ұстаздар мен оқушыларға арналған шығармашылық сайыстарды (әрі қарай мәтінде – Сайыстар) өткізу шарттары мен тәртібін анықтайды.

1.2. Келісімшарт мәтіні бойынша бірге қолданылғанда Орындаушы мен Қатысушы «Тараптар», ал әрқайсысы жеке - «Тарап» деп аталады.

1.3. Әр Тарап екінші Тарапқа қажетті құқықтық және іс-әрекетке қабілеттілігіне ие екендігіне, сәйкесінше Келісімшарттың шарттарына сәйкес қол қоюға және орындауға қажетті және жеткілікті құқықтар мен өкілеттіліктерге ие екендігіне кепілдік береді.

1.4. Келісімшарттың қолданыстағы басылымы тұрақты түрде Орындаушының сайтында мына мекен-жайда орналастырылған: «http://ustazdar-alemi.kz/index.php/saiystar-konkursy» және Қатысушы онымен акцепт жасалғанға дейін танысуы міндетті.

1.5. Орындаушы заңнама өзгерген жағдайда Келісімшарт мазмұнын соған сәйкестендіру мақсатында біржақты өзгертуге құқылы. Орындаушы жоғарыда аталған өзгерістерді Қатысушыға алдын ала ескертпестен енгізе алады. Келісімшарт мазмұнының өзгерістері Келісімшарттың тұрақты орналасқан мекен-жайында Келісімшарттың жаңартылған мәтіні түрінде жарияланған сәттен заңды күшіне енеді.

1.6. Сайыстарды өткізу мекен-жайына (әрі қарай – Сайт) Ғаламтор желісіндегі «http://ustazdar-alemi.kz» беті, ал Сайыстың электрондық пошта мекен-жайына (әрі қарай – Мекен-жай) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жатады.

2. Келісімшартта қолданылатын терминдер мен анықтамалар

Сайысты ұйымдастырушы – Алматы қ., С.Сейфуллин көш., 511 үй, 2 пәтерде орналасқан «ASPAN» жеке кәсіпкерлігі, сайыстың құрылтайшысы болып танылады және келесілерді жүзеге асырады:

Сайыс аумағындағы іс-шараларды оралымды басқару;

Сайыс туралы Келісімшартты бекітеді;

Сайыс туралы ақпаратты Сайтта және бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырады;

Сайысты өткізу тәртібін орнатады және нәтижелерді тіркеу жүргізеді. Сайыс жеңімпаздарын марапаттауды ұйымдастырады;

Сайысты техникалық және басқа да қажеттіліктерімен қамтамасыз етеді; Сайысты өткізу кезінде сайыс комиссиясын құрады. Қатысушы – Сайысқа қатысушы, яғни сайыстық жұмысты жеке өзі немесе бірлесіп құрастырған жасы он сегізге келген немесе жұмысты құрастырған кәмелетке толмаған тұлғаның ата-анасы немесе оның заңды асыраушысы, немесе басқа да оның заңды мүдделерін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қорғайтын және жұмыстың мазмұны мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі үшін жауапты тұлға. Сайысқа мемлекеттік және мемлекеттік емес білім берудің кез-келген деңгейі мен типтері мекемелерінің ұстаздары мен оқушылары (ата-аналары немесе заңды қамқоршылары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес заңды құқықтарын қорғайтын тұлғалар арқылы) қатыса алады. Сайт – Сайыстың ресми және құқықтық негізін көрсететін құжаттар, сондай-ақ Сайысқа қатысушыларды Сайыстың өткізілу барысы мен оның нәтижелері туралы Ғаламтор желісі арқылы ақпараттандыратын бағдарламалық-аппараттық кешен, Ғаламтор желісінде «http://ustazdar-alemi.kz» деп көрсетіледі. Мекен-жай – Сайыстың электрондық поштасының пошталық мекен-жайы This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Сайыс комиссиясы – сайысты Ұйымдастырушы бекіткен Қатысушылар жұмысын бағалауды жүзеге асыратын, және оның нәтижелері бойынша әр номинация бойынша Сайыстардың жеңімпаздарын анықтайтын сарапшылар тобы. Сайыстың жауапты қатысушысы – міндетіне Сайысқа қатысу өтінімі мен ұйымдастыру жарнасын төлеу кіретін Қатысушылар өз құрамынан таңдаған тұлға. Жауапты қатысушының міндетіне сайыстық жұмыстарды жіберу кіруі мүмкін. Жауапты қатысушы: Қатысушылардың атынан олардың келісімімен кепілхатсыз әрекет етеді;

Сайысқа қатысушылар Сайысқа қатысу өтініміне енгізу үшін ұсынған сайыстық жұмыстарындағы қате немесе толық емес ақпараттар үшін жауапты емес;

Сайысты өткізу барысын қадағалайды, сайыс сайтына аптасына бір рет және аяқталған соң бір ай көлемінде кіріп тұрады;

Қатысушылардың барлығына өзгерістер туралы ақпаратты жеткізіп отырады;

Тіркеу кезінде шынайы байланыс мәліметтерін көрсетеді.

3. Келісімшарт пәні

3.1. Келісімшарт Орындаушының Сайысты ұйымдастыру шарты мен өткізу тәртібін, сондай-ақ Қатысушының Сайысқа қатысу шарты мен тәртібін анықтайды.

3.2. Сайысқа Қатысушы ретінде 18-ге келген кез-келген жеке тұлға қатыса алады. Қатысушылар Сайысқа өзінің жұмысын, сондай-ақ заңдық құқықтарын Қазақстан Республикасының заңнамалары қорғайтын кәмелетке толмағандардың (мұндай жағдайда Қатысушы ретінде кәмелетке толмаған тұлғаның жұмыстарын ұсынуға құқығы бар ата-ана, қамқоршы немесе педагог болуы мүмкін) орындаған жұмыстарын ұсына алады.

3.3. Сайыстың негізгі тіліне Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі және орыс тілі жатады.

3.4. Сайысты өткізу мерзімін Орындаушы анықтайды және Сайтта орналастырылады.

3.5. Сайысқа қатысу тәртібі: қатысушылар құрамын анықтау және сайыстық жұмыстарды Сайыстың нақты номинациясының (Келісімшарттың 4 пунктін қар.) талаптарына сай электрондық түрде дайындау; сайысқа қатысу өтінімін беру; ұйымдастыру жарнасын төлеу; сайыстық жұмыстарды және ұйымдастыру жарнасының төленгендігі туралы құжаттың көшірмесін жіберу; қорытынды шығару.

3.6. Келісімшарттың 13 бөліміне сәйкес, ұйымдастыру жарнасын төлеу Сайысқа қатысу шарты болып саналады. Бірлескен жұмыстар үшін – әр автор жеке Қатысушы ретінде ұйымдастыру жарнасын жеке төлеуі тиіс.

3.7. Ұйымдастыру жарнасын төлеген соң, Қатысушы белгіленген мерзымде электрондық пошта арқылы төлем жөніндегі құжаттың көшірмесін This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. мекен-жайына жіберуі міндетті.

3.8. Келесі шарттарды орындаған жағдайда, бір қатысушының түрлі Сайыс пен Сайыстар номинацияларына қатысуына болады: бір сайыс номинациясына бір Қатысушының бір жұмысы ғана ұсынылғанда.

3.9. Қатысушылар Сайыстық жұмыстарды Сайыс комиссиясының This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. мекен-жайына бекітілген мерзімде жіберіледі. Жұмыс Келісімшарттың 4 бөлімінде және Сайтта көрсетілген талаптарға сәйкес безендірілуі тиіс.

3.10. Сайыстық жұмыстарды сайысты Ұйымдастырушы редакцияламайды, пікір жазбайды және Қатысушыға қайтармайды.

3.11. Сайысты өткізуге байланысты барлық оқиғалар жөнінде қатысушыларды ақпараттандыру Сайтта жүзеге асады. Сайтта кез-келген ресми ақпаратты орналастыру ақпараттандырудың ресми тәртібі болып саналады. Сайтта ақпарат жарияланған сәттен бастап, әрбір қатысушы тиісті тәсілмен ақпараттандырылды деп саналады. Сайыстардың қорытындылары туралы берілетін есеп пен марапатталатын материалдар Сайтта жарияланады.

3.12. Әрбір Қатысушы сайысқа ерікті түрде қатысады, және сайысты Ұйымдастырушы авторлық материалдардың мазмұны үшін жауап бермейді және сайысқа қатысудың және/немесе сайыс сайтының және/немесе оның қызметін қолданудың ешбір ерекше нәтижелеріне кепіл бермейді және бере алмайды.

3.13. Сайысты ұйымдастырушы телекоммуникациялық немесе басқа да байланыс құралдары арқылы хабарласқан сайысқа қатысушының кез-келгенінен немесе басқа да тұлғадан Сайыс комиссиясының талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамаларын сақтауға және/немесе сайысты ұйымдастыру мен өткізуге қажетті: жеке тұлға куәлігін; тіркелу мекен-жайын, нақты пошталық мекен-жайын, басқа да құжаттар мен ақпараттардың сканерленген көшірмелерін немесе нотариалдық бекітілген құжаттарды талап етуге құқылы.

3.14. Қатысушы үшінші жақтың авторлық құқықтарын бұзбау жауапкершілігін алады.

3.15. Қатысушылардың ашық түрде (сайыстық жұмыс мәтінінде) өзінің тегі, аты-жөні, білім беру мекемесінің атауы мен мекен-жайы, Қатысушының қызметінен басқа өзінің және үшінші жақтың да жеке мәліметтерін (телефон, тұрғылықты мекен-жайы және т.б.) жариялауға құқығы жоқ.

3.16. Келісімшартта бекітілген Сайыстарға қатысу тәртібін немесе қолданыстағы заңнаманы бұзғаны үшін, дәлелдейтін құжатсыз, сондай-ақ Сайыстың кез-келген кезеңінде Қатысушының жұмысы алынып тасталады.

3.17. Қатысушы сайыстық жұмысты Келісімшартта бекітілген тәртіппен электрондық түрде немесе Сайыс комиссиясы бекітпеген қалыпта, сондай-ақ ілеспе мәліметтер мен реквизиттердің қате берілуіне, жұмысты жарамсыз деп танудың салдарына жұмыстың авторы жауапты.

3.18. Қатысушыны сайыстан шығару негіз болатын жайттар: Келісімшартта көрсетілген Сайысқа қатысу ережелерін бұзу; Сайыс комиссиясын құрметтемеу; Сайыс жұмысын Келісімшарт пен Сайтта көрсетілген тәртіп пен мерзімде ұсынбағанда.

3.19. Қатысушыға аптасына 7 күн, 24 сағат бойы қызмет көрсетіледі. Келісімшарттың автоматтық емес орындалатын әрекеттерін Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жұмыс күндері атқарады.

3.20. Жекелеген сайыстар мен Сайыстар номинацияларын өткізу ерекшеліктері Сайтта орналастырылған құжаттарды көрсетілген.

4. Сайыстық жұмысты безендіру.

4.1. Сайыстық жұмыстар жалпы көлемі 20 Мбайттан аспайтын танымал форматтағы (Қатысушының таңдауы бойынша) бір немесе бірнеше файлмен ұсынылады. Қатысушының жұмысын құрайтын файлдардың барлығы немесе бөлігін оқуға келмейтін болса, Сайыс комиссиясы Қатысушыдан материалдарды ыңғайлы форматта талап етуге құқылы.

4.2. 20 Мбайттан асатын жұмыс Сайысқа қабылданбайды.

4.3. Сайыстық материалдары бар папка ZIP стандарты бойынша мұрағатталып электрондық поштамен жіберіледі және кеңейтілуі «zip» болуы тиіс. Мұрағаттың мазмұны ешқандай тәсілмен (құпия сөзбен, кілтпен, т.б.) жабық болмауы тиіс.

4.4. Сайыстық жұмысы бар мұрағатты электрондық поштамен Сайыстық комиссияның This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. мекен-жайына жібергенде хат мәтінінде келесілерді көрсету керек:

4.4.1. Өтінім нөмірі;

4.4.2. Қатысушының ТАЖ;

4.4.3. Егер Қатысушы кәмелетке толмаған автордың жұмысын ұсынған болса, кәмелетке толмаған автордың ТАЖ;

4.4.4. Жұмыстың атауы;

4.4.5. Сайыстың атауы.

5. Сайысқа қатысушыларды ынталандыру шаралары

5.1. Сайыс комиссиясы Қатысушыларды сайыс Ұйымдастырушысы бектікен үлгі бойынша марапаттау құжаттарымен ынталандыруға құқылы.

5.2. Сайыстық жұмыс жіберген әрбір Қатысушы ынталандыру шараларының негізінде Келісімшартқа сәйкес бекітілген үлгідегі Қатысушылар үшін Сайт арқылы қол жетімді құжаттар пакетінің электрондық көшірмесін алады. Ол құжаттардың ішіне мыналар кіреді: Бекітілген үлгідегі Сайысқа қатысушы сертификаты – сайысты Ұйымдатсырушы бекіткен сайыстық жұмысты қабылдау мерзіміне сай және ұйымдастыру жарнасы төлемақысының көшірмесін уақтылы жіберген сайысқа Қатысушылардың барлығына беріледі; Бекітілген үлгідегі I дәрежелі диплом, II дәрежелі диплом, III дәрежелі диплом – Сайыс комиссиясы таңдаған Сайыстар мен олардың номинацияларының жеңімпаздары, сайысқа қатысушылар сертификаттарын алғандарға беріледі. Алғыс хат Сайыстарға белсенді қатысқан – бір кезеңде өткізілген үш немесе одан да көп сайысқа қатысушы сертификатын алған Қатысушыға беріледі.

6. Сайыс жеңімпаздарын анықтау мен марапаттау тәртібі

6.1. Жүлде қоры сайысқа Қатысушылар қаражаттарынан құралады. Жүлде қорының қаражаты сайысты ұйымдастырушы іс-әрекетін қамтамасыз етуге, оның ішінде Сайыстарды ұйымдастыру іс-әрекетін қамтамасыз етуге жұмсалады.

6.2. Сайыс жеңімпаздарының жүлделері: Сайт арқылы қол жетімді бекітілген үлгідегі Сайыс жеңімпазы дипломының электрондық көшірмесі.

6.3. Сайыстар жеңімпаздары Сайыстық комиссияның Қатысушылар ұсынған сайыстық жұмыстарды қарастырып құпия дауыс беруінің нәтижесінде анықталады.

6.4. Сайыс жеңімпазын анықтау жөніндегі Сайыс комиссиясының шешімі қайта қарастырылмайды және Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

6.5. Жеңімпаздар тізімімен қоғамды құлақтандыру Сайтта жарияланған хабарландыру арқылы жүзеге асырылады. Жеңімпазға жүлделі орынға ие болғаны Сайттағы хабарландыру арқылы жеткізіледі.

7. Қатысушылардың өтініштерін қарастыру мен дау-дамайды шешу

7.1. Келісімшартты орындағанда Қатысушы Келісімшартта көрсетілген және/немесе көрсетілмеген хабарлама, сұраныс, шағым, өтініш, талап және басқа да сұрақтармен Орындаушыға келесідей тәсілдер (егер басқасы Келісімшартпен көрсетілмесе) арқылы жүгінуіне болады:

7.1.1. Өтінішті Орындаушы бекіткен қалыпта Орындаушының кеңсесіне жеке тұлғасын растайтын құжатпен бірге ұсынады;

7.1.2. Егер мұндай өтініште Қатысушының қолы нотариалдық бекітілген болса, Орындаушы өтініштің қағаз нұсқасы алуын қамтамасыз ету.

7.1.3. Орындаушы мен Қатысушы келіскен басқа да тәсілдер арқылы. Орындаушы Қатысушы қазақ және орыс тілдерінде жіберген өтініштерді ғана қарастырады.

7.2. Келісімшартта бекітілген немесе Сайтта көрсетілген жағдайларда, Қатысушы Орындаушыға өтінішті тиісті қалып пен мазмұнда жазбаша түрде жеткізуі міндетті.

7.3. Орындаушы Қатысушыдан жазбаша өтінішті, оның ішінде шағымды алған соң, Қазақстан Республикасының заңнамалары бекіткен уақытқа сәйкес қарастырып, Қатысушыға қарастырудың нәтижесі жөнінде жауап беруі міндетті.

7.4. Қатысушының өтінішіне (оның ішінде шағымға) жауап қатысушыға Орындаушының шешімі бойынша таңдалған тәсілмен жөнелтіледі. Шағым толық қанағаттандырылды деген шешім қабылданған жағдайда, Орындаушы өтініш берушіге шағымы бойынша қанағаттанарлық жауап берілгені туралы хабар берместен тиісті әрекеттерді жасай алады.

8. Тараптардың басқа да құқықтары мен міндеттері

8.1. Орындаушының құқықтары:

8.1.1. Аталмыш Келісімшарт ұсынған талаптарға сәйкессіздіктер табылған жағдайда Қатысушының сайыстық жұмысын тіркеуден бас тартуға;

8.1.2. Сайысқа Қатысушының ұйымдастыру жарнасын төлегенін дәлелдейтін құжат көшірмесінің Қатысушы немесе басқа тұлғаның Орындаушының төлем және басқа да реквизиттерінен қателіктер жіберілгенде, сондай-ақ ұсынылған құжаттың Қатысушыға тиістілігін анықтай алмағанда, сондай-ақ төлем Қазақстан Республикасының заңнамаларына және Келісімшарт шарттарына қайшы келгенде қабылдамауға;

8.1.3. Келісімшарт шеңберінде Тараптар өзара әрекеттерінде қолданатын интерфейстер мен бағдарламалық қамтамасыздандыруды модификациялауға;

8.1.4. Келісімшарт аясында Тараптардың техникалық өзара әрекетін қамтамасыз ететін бағдарламалық және/немесе аппараттық құралдар жұмысының істен шығуын, қателіктерін және бұзылуын байқағанда, сондай-ақ профилактикалық және рұқсатсыз қолдану жағдайларының алдын алу мақсатында;

8.1.5. Келісімшартты орындау мақсатында Қатысушы өзі, немесе үшінші тарап ұсынған Қатысушының кез-келген жеке мәліметтерін кез-келген тәсілмен өңдеуге құқылы.

8.2. Қатысушының құқықтары:

8.2.1. Келісімшартта көрсетілген тәртіп бойынша өзінің сайысқа қатысу өтінімінің өңделу барысы туралы мәлімет алуға;

8.2.2. Келісімшартта көрсетілген тәртіп пен жағдайларда Орындаушыға шағым немесе басқа өтініш жазуға;

8.2.3. Келісімшартта көрсетілген тәртіппен Орындаушыға ескерту арқылы Келісімшарттан біртараптан бас тарту.

8.3. Орындаушының міндеттері:

8.3.1. Келісімшартқа енгізілген өзгерістер туралы Қатысушыны Орындаушының Сайтына орналастыру, немесе Келісімшартта көрсетілген басқа тәсілмен хабарландыру;

8.3.2. Басқа тұлғалардың Орындаушының Сайтында ашық түрде жарияланған Қатысушының жеке мәліметтеріне сәйкес емес ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуінің алдын алу шараларын қабылдау;

8.4. Қатысушының міндеттері:

8.4.1. Орындаушыға шынайы және өзекті байланыс мәліметтерін ұсыну;

8.4.2. Сайысқа ұсынылған құжаттардағы өзгерген жеке мәліметтер, реквизиттерді, хабарландыру жіберуге қажетті мәліметтерді Орындаушыға уақтылы хабарлау.

8.4.3. Келісімшартты орындау аясында Орындаушы талап еткен ақпараттар мен құжаттарды ұсынуға; 8.4.4. Қатысушы Келісімшартты орындау мақсатында Қатысушы өзі немесе үшінші тарап Келісімшартқа қол қойылған кезде ұсынған Қатысушының кез-келген жеке мәліметтерін Орындаушының кез-келген тәсілмен өңдеуіне келісім береді. Келісімшартты орындау барысында Қатысушы Орындаушыға үшінші жақтың жеке мәліметтерін ұсынған жағдайда, Қатысушы оларды заңды жолмен алғанына және ол жеке мәліметтер субъектілерінің оларды ұсынуға келісімдерінің барлығына кепілдік береді, сондай-ақ көрсетілген мәліметтердің шындыққа сәйкестігі мен заңдылығы үшін жауап береді.

8.4.5. Орындаушыға ұсынған жеке мәліметтер жалпыға мәлім және орындаушының Сайтында және басқа бұқаралық құралдарында ашық жарияланатынына Қатысушы келіседі.

8.4.6. Аталмыш Келісімшартта қарастырылған басқа да міндеттерді орындауға.

9. Келісімшартты жасау тәртібі мен әрекет ету мерзімі

9.1. Келісімшарт Орындаушы мен Қатысушы арасында қосылу келісімшарты (ҚР Азаматтық кодексінің 389 бабы) түрінде жасалады.

9.2. Қатысушының келесі әрекеттердің ең болмағанда біреуін орындауы Келісімшарт шарттарының акцепті болып танылады: - Орындаушының сайтында тіркеу формаларын толтыру; - Келісімшарт шарттарымен танысу және тіркеу формаларының тиісті бөлігінде келісім белгісін қою; - Орындаушының есепшотына ұйымдастыру жарнасының толық сомасын төлеу.

9.3. Келісімшарттың шарттар акцепті Қатысушының ешбір шектеусіз және/немесе алусыз Келісімшарттың барлық шарттарын сөзсіз және толық қабылдауды және Сайыс туралы екіжақты жазбаша келісімшартқа отыруды білдіреді (ҚР АК 394 бабы).

9.4. Келісімшарт шарттары акцептінің мерзімі шектелмейді.

9.5. ҚР резиденті емес тұлғалар Орындаушыға Орындаушы қарастырған тәртіппен Қазақстан Республикасының Резиденті еместігі мәртебесі туралы мәліметтерін ұсынуға міндетті. Тиісті мәліметтерді ұсынбағанда Қатысушы оферта акцептін жасасқанда Қазақстан Республикасы Резиденттігін растайды.

9.6. Келісімшарт белгісіз мерзімге жасалады.

10. Келісімшартты өзгерту және тоқтату

10.1. Тараптар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 401 бабының 1 пунктіне сәйкес Орындаушы Келісімшарт шарттарына өзгерту енгізуге құқылы екендігіне келісті. Орындаушы енгізген өзгерістер Сайтқа орналастырылған сәттен екі Тарапқа да міндетті саналады.

10.2. Келісімшарт шарттарының өзгеруімен келіспеген жағдайда, Қатысушы Орындаушының Сайтында Келісімшарттың жаңа редакциясы орналастырылған сәттен үш күнтізбелік күн ішінде Келісімшартты орындаудан біртараптан бас тарту туралы Орындаушы бекіткен қалып бойынша қағаз нұсқадағы қол қойылған түпнұсқа өтінішті Орындаушыға жеткізуге құқылы.

10.3. Орындаушы Қатысушыдан Келісімшарттың 10.2. пунктінде бекітілген Келісімшартты орындаудан біртараптан бас тарту туралы жазбаша хабарландыру алмаған жағдайда, Қатысушы Келісімшарттың өзгерген шарттарымен келісті дегенді білдіреді.

10.4. Қатысушының Келісімшартты орындаудан бас тартуы, Келісімшарт әрекеттерінің басқа да себептермен тоқтатылуы, Қатысушының Сайысқа қатысуын тоқтатады.

10.5. Қатысушы Келісімшартта қарастырылған тәсілдермен тиісті хабарландыру жіберу арқылы Келісімшартты орындауды кез-келген уақытта тоқтатуға құқылы. Бұл жағдайда Орындаушы тиісті хабарландыруды алған соң 10 (он) күннен кейін Келісімшарт бұзылған болып саналады.

10.6. Орындаушы Қатысушыны Келісімшартта қарастырылған тәсілдердің кез-келгенімен тиісті хабарландыру арқылы Келісімшартты орындаудан біржақты бас тартуға құқылы. Бұд жағдайда Келісімшарт тиісті хабарландыруды жіберген соң, 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бұзылды деп саналады.

11. Тараптардың жауапкершілігі

11.1. Тараптар өз міндеттерін Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Келісімшарт шарттарына сәйкес лайықты орындамағаны үшін жауапты.

11.2. Орындаушы келесілер үшін жауапты емес:

11.2.1. Орындаушыға тәуелсіз себептермен Пошта, Интернет, байланыс желілері жұмысының бұзылуына және нәтижесінде Қатысушыға Орындаушы хабарландыруларының уақтылы жеткізілмеуі немесе алмауына;

11.2.2. Орындаушының Келісімшарт шарттарын орындай алмауына алып келетін техникалық ақаулар (өшірілуі/электр қуатының және байланыс желілерінің зақымдануы, процессинг орталығының бағдарламалық қамтамасыз етудің ақауы мен төлем жүйелерінің техникалық ақаулары) жағдайында;

11.2.3. Егер Қатысушының жеке мәліметтері туралы ақпарат басқа тұлғаларға тыңдау нәтижесінде немесе оларды қолдану кезінде байланыс каналдарын бөгеу арқылы белгілі болса;

11.2.4. Егер Қатысушының жеке мәліметтері туралы ақпараты басқа тұлғаларға Қатысушының жеке мәліметтерді сақтау мен қолдану шарттарын сақтамағаны үшін белгілі болса;

11.2.5. Қатысушының Келісімшарт шеңберінде Орындаушымен өзара байланысқа түсуін қамтамасыз ететін байланыс құралдарына уақытша қол жеткізе алмауына, сондай-ақ сонымен байланысты Қатысушының шығынға ұшырауына;

11.2.6. Қатысушының Сайыстың ұйымдастыру жарнасын төлеу операцияларын орындау тәртібін қате толтыру нәтижесінде шығынға ұшырауына;

11.2.7. Қатысушының Сайысты ұйымдастыру жарнасын төлейтін ақшалай қаражатты енгізудің қалыптасқан тәртібін бұзу нәтижесінде туындаған шығындар үшін;

11.2.8. Қатысушының хабарландыру жіберуге арналған анық емес, қате, теріс мәліметтерді ұсынуынан туындаған шығындары үшін;

11.2.9. Қатысушының анық емес идентификациялық мәліметтерді ұсынуынан туындаған шығындары үшін;

11.2.10. Қатысушының хабарландыру жіберуге арналған мәліметтерді жаңартпауы нәтижесінде туындаған шығындары үшін.

11.3. Негізгі Шарт бойынша Тараптар өзінің міндеттерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен дүлей күш жағдайларының салдарынан босатылады, яғни: табиғи апаттар, саяси, азаматтық және әскери жанжал, революция, бүлік, ереуіл, жоғары үкімет органдарының шешімдері, лаңкестік актілер, тыйым салу, су тасқындары, жарылыстар, электрэнергиялары мен газбен жабдықтаудың бұзылуы. Дүлей күштерінің жағдайлары пайда болған жағдайда, солардан зардап шеккен Тарап, екінші Тарапты 3 (үш) күннен қалдырмай жазба түрде хабарлайды.

12. Тараптардың ақпараттық өзара әрекеттестік тәртібі

12.1. Қатысушы Келісімшарт жасасу кезінде Орындаушымен байланысу және оған Сайыс барысы туралы хабарландыру жіберуі үшін шынайы ақпаратты ұсынуы міндетті. Қатысушы көрсетілген мәліметтердің ұдайы шындыққа сәйкестігін қамтамасыз ету жауапкершілігін алады.

12.2. Қатысушыны оның өтінімімен және сайыстық жұмысымен операциялар туралы тиісті тәсілмен ақпараттандыруға Келісімшарттың 12.1. пунктіне сәйкес Қатысушы ұсынған электрондық поштаға хабарландыру жіберу жатады.

12.3. Орындаушы бекіткен тәсілмен Қатысушымен байланысуы және хабарландырулар жіберуі үшін, Қатысушы кез-келген сәтте осыған дейін таңдаған хабарландыру тәсілін шынайы ақпаратқа өзгертуге құқылы.

12.4. Қатысушы Орындаушы Қатысушыға ұсынған өтінім мен сайыстық жұмыс операциялары туралы хабарландыруларды жіберу тәсілдерінің барлығынан бас тартқанда, 12.1. пунктіне сәйкес Қатысушы онымен байланысуға қажетті ақпаратты ұсынбаған деп есептеледі, ал Орындаушы Қатысушыны өтінім мен сайыстық жұмыспен жүзеге асқан операциялармен ақпараттандыру туралы міндеттерін орындады деп саналады.

12.5. Орындаушының Қатысушының өтінімі мен сайыстық жұмысымен жүргізілген амалдары туралы ақпараттандыру міндеті тиісті хабарландыруды жіберген сәттен орындалған болып есептеледі. Жіберілген сәттен бастап үш сағат өткен соң хабарландыруды Қатысушы алды деп есептеледі. Орындаушы Қатысушының хабарландыру алуға қажетті құралға немесе уақтылы қолы жетпегені, оның ішінде Орындаушыға тәуелсіз себептермен пайда болған Интернет жұмысының, байланыс желілерінің ақаулары үшін және нәтижесінде Қатысушының Орындаушы хабарламаларын уақтылы алғаны немесе алмағанына жауапты емес.

12.6. Орындаушы Қатысушыға өз білгенінше кез-келген хабарламаны (оның ішінде құқықтық салдарды тудыратындары да бар), өтінімге, шағымға және басқа да жолданымдарды, келесі тәсілдермен бағыттай алады:

12.6.1. Орындаушының Сайтында орналастыру арқылы;

12.6.2. Орындаушыға осыған дейін ұсынылған жазбаша өтінімде көрсетілген Қатысушының электрондық поштасына жіберуге;

12.6.3. Хабарламаларды Келісімшарттың 12.6.1. – 12.6.2. тармақшаларына сәйкес Қатысушыға бағыттағанда, жіберілген сәттен бастап 24 сағат өткен соң Қатысушы алды деп есептелінеді.

13. Ұйымдастыру жарнасы

13.1. Сайысқа қатысу шартына ұйымдастыру жарнасын төлеу жатады, оның көлемін Орындаушы анықтайды.

13.2. Серіктес авторлар жұмысы үшін – әрбір автор Қатысушы саналады және ұйымдастыру жарнасын төеуі тиіс.

13.3. Орындаушының әрекеттегі ұйымдастыру жарна мөлшері Орындаушының Сайтында жарияланады.

13.4. Орындаушы әрекеттегі ұйымдастыру жарнасын толықтай немесе ішінара өзгертуге (арттыруға, түсіруге), әрекеттегі ұйымдастыру жарнасын жоюға, жаңасын бекітуге құқылы. Сонымен бірге аталмыш өзгерістер басқа жағдайлар қарастырылмаған жағдайда, Орындаушының Сайтында орналастырылған күннен бастап күшіне енеді.

13.5. Ұйымдастыру жарнасының жаңа мөлшерін қолданысқа енгізумен келіспеген жағдайда Қатысушы біржақты тәртіппен Келісімшартты орындаудан бас тартуға құқылы.

13.6. Қатысушы төлеген ұйымдастыру жарнасы Келісімшарт әрекеттерін тоқтатқан жағдайда қайтарылмайды.

13.7. Тараптардың барлық есептесулері теңгемен жүзеге асырылады.

14. Сайысқа Қатысушыларды техникалық қолдау.

14.1. Сайысты ұйымдастырушы Сайыс өткізілетін уақыт аралығында Сайысқа Қатысушыларға техникалық қолдау көрсетуге келіседі. Сайтта Сайыс нәтижелерінің жарияланған күні Сайыстың аяқталу мерзімі болып саналады.

14.2. Қолданушыларды қолдау электрондық байланыс желілері (электрондық пошта) арқылы және/немесе белгілі бір ақпаратты Сайтта орналастыру арқылы жүзеге асады.

14.3. Сайтта жарияланған Сайыс нәтижелері мен Қатысушылар тізімінің қол жетімділігі Сайыс аяқталған соң кем дегенде бір ай көлемінде қамтамасыз етіледі.

15. Басқа ережелер

15.1. Қатысушы Келісімшарттың барлық шарттарының түсініктілігіне, және оларды шартсыз толық көлемде қабылдайтынына кепілдік береді.

15.2. Қатысушы Сайыстарды құқыққа қарсы мақсаттарда, сондай-ақ Келісімшартта көрсетілмеген мақсаттарда қолданбауға кепілдік береді.

15.3. Қатысушымен барлық амалдарды жүзеге асыру уақытына Орындаушының аталмыш серверде көрсетілген мәліметтері негізінде анықталатын астана уақыты жатады.

15.4. Келісімшарт шеңберінде Тараптардың қатынасы азаматтығына және Қатысушының мекен-жайына қарамастан Қазақстан Республикасының материалдық және процессуалдық кодекімен реттеледі.

15.5. Қатысушыға қызмет көрсетілетін мекен-жай: 050000, Алматы облысы, Алматы қаласы, С.Сейфуллин көшесі, 511 үй., 2 кеңсе

16. Сайысты ұйымдастырушы реквизиттері:

Толық атауы: «ASPAN» жеке кәсіпкерлігі Заңды тұлғаны тіркеу куәлігі: 2014 ж. «12» ақпанда берілген №0002491, сериясы 6007, Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу куәлігі

ЖСН 790506401434

Заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, С.Сейфуллин көшесі, 511 үй, 2 кеңсе

Есепшоты: Банк реквизиттері: «KАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ АФ, ДСК KZ03319A010006022030 БСК ABKZKZKX,

ЖСН 790506401434, БЕК 19, ТТК 859

Электрондық мекен-жайы: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Договор № 1-оферта
от 01 апреля 2016 года
«О проведении республиканских творческих
дистанционных конкурсов для педагогов и учащихся»

1. Общие положения

1.1. Договор № 1-оферта «О проведении творческих дистанционных конкурсов для педагогов и учащихся» (далее по тексту – Договор) определяет условия и порядок организации и проведения всероссийских (с международным участием) творческих дистанционных конкурсов для педагогов и учащихся (далее по тексту - Конкурсы), проводимых ИП «ASPAN» (далее по тексту – Исполнитель) в дистанционном виде посредством сети Интернет, и, в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РК, является публичной офертой Исполнителя, адресованной физическим лицам (далее по тексту - Участники), о предоставлении возможности участия в Конкурсах на условиях Договора.

1.2. При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и Участник именуются «Стороны», а каждый из них по отдельности – «Сторона».

1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями.

1.4. Действующая редакция Договора на постоянной основе размещена на сайте Исполнителя по адресу: «http://ustazdar-alemi.kz/index.php/saiystar-konkursy», и обязательна для ознакомления Участником до момента совершения акцепта.

1.5. Исполнитель в одностороннем порядке вправе изменить содержание Договора исключительно в целях приведения в соответствие с изменившимся законодательством. Исполнитель может вносить указанные выше изменения без предварительного уведомления Участника. Изменения содержания Договора вступают в законную силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения Договора в виде обновленного текста Договора.

1.6. Адресом проведения Конкурсов (далее по тексту – Сайт) является указатель страницы в сети Интернет «http://ustazdar-alemi.kz/», а почтовым адресом электронной почты Конкурса (далее по тексту – Адрес) является «This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.».

2. Термины и определения, применяемые в Договоре

Оргaнизатор конкурса – индивидуальный предприниматель «ASPAN», расположенное по адресу: г. Алматы, ул.С.Сейфуллина, д.511, оф.2, является учредителем конкурса и осуществляет:
оперативное управление мероприятиями в рамках Конкурса;
утверждает Договор о Конкурсе;
размещает информацию о Конкурсе на Сайте и в средствах массовой информации;
устанавливает порядок проведения и проводит регистрацию результатов Конкурса;
организует награждение победителей Конкурса;
осуществляет техническое и иное обеспечение Конкурса;
на время проведения Конкурса формирует конкурсную комиссию.
Участник – участник Конкурса, то есть достигшее восемнадцати лет лицо, либо разработавшее конкурсную работу лично или в соавторстве, либо являющиеся родителем несовершеннолетнего лица, разработавшего работу, или его законным опекуном, или иным лицом, представляющим его законные интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и принимающее на себя ответственность за содержание работы и их соответствие законодательству Республики Казахстан. К участию в конкурсе допускаются учащиеся (через своих родителей или законных опекунов, а также лиц, представляющих их законные интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан) и педагоги государственных и негосударственных учебных заведений всех типов и уровней образования.
Сайт – программно-аппаратный комплекс, на котором размещены все официальные и правоустанавливающие документы Конкурса, а также документы, посредством которых производится информирование участников Конкурсов в сети Интернет о ходе проведения Конкурса и его результатах, имеет указатель страницы в сети Интернет: «http://ustazdar-alemi.kz»
Адрес – почтовый адрес электронной почты Конкурса «This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.».
Конкурсная комиссия – назначенная Организатором конкурса группа экспертов, осуществляющая оценку работ Участников, и определяющая по её результатам победителей Конкурсов в каждой номинации.
Ответственный участник конкурса – лицo, выбранное Участниками из своего состава, в обязанности которого входит подача заявки на участие в Конкурсе и оплата организационного сбора. На обязанности ответственного участника могут быть возложены дополнительные обязанности по пересылке конкурсных работ. Допускается разделение обязанностей ответственного участника несколькими лицами. Ответственный участник:
действует от имени других Участников Конкурса с их согласия без доверенности;
не отвечает за ошибочные или неполные сведения о конкурсных работах, предоставленные ему конкурсантами для внесения в заявку на участие;
следит за ходом проведения конкурса, посещает сайт конкурса не реже одного раза в неделю в период проведения конкурса и в течение одного месяца после его окончания;
доводит до сведения всех участников конкурса информацию об изменениях;
указывает при регистрации достоверные контактные данные.

3. Предмет Договора

3.1. Договор определяет условия и порядок организации и проведения Конкурсов Исполнителя, а также условия и порядок участия Участника в Конкурсах;

3.2. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица, достигшие 18 лет. Участники могут представить на Конкурс как свою работу, так и работу, выполненную несовершеннолетним лицом, чьи законные интересы представляет Участник в соответствии с законодательством Республики Казахстан (в таком случае Участник может, например, являться родителем, опекуном, или педагогом, имеющим право на представление работы несовершеннолетнего учащегося на Конкурс).

3.3. Официальным языком конкурса является казахский и русский языки Республики Казахстан. В работах, направленных на изучение иностранных языков или языков народностей Республики Казахстан, допускается наличие текста и графики на данных языках.

3.4. Сроки проведения Конкурса определяются Исполнителем и размещаются на Сайте.

3.5. Порядок участия в конкурсе:
определение состава Участников и подготовка конкурсных работ в электронном виде в соответствиями с требованиями к конкретной номинации Конкурса (см.п.4. Договора);
подача заявки на участие в конкурсе;
оплата организационного взноса;
пересылка конкурсных работ и копии документов об оплате организационного взноса;
подведение итогов.

3.6. Условием участия в Конкурсе является оплата организационного взноса, в соответствии с пунктом 13 Договора. Для работ в соавторстве - каждый автор должен быть Участником и обязан оплатить организационный взнос.

3.7. После оплаты организационного взноса Участник обязан в установленный срок выслать по электронной почте копию документа об оплате на адрес «This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.».

3.8. Допускается участие одним Участником в разных Конкурсах и номинациях Конкурсов, при выполнении следующего условия: на одну номинацию конкурса допускается выставление одним Участником только одной работы.

3.9. Конкурсные работы высылаются Участниками на адрес Конкурсной комиссии «This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.» в установленные сроки. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в п. 4 Договора и на Сайте.

3.10. Конкурсные работы не редактируются, не рецензируются Организатором конкурса и Конкурсной комиссией и не возвращаются Участникам.

3.11. Информирование участников обо всех событиях, связанных с проведением конкурса осуществляется на Сайте. Размещение любой официальной информации на Сайте является официальным порядком информирования. Каждый участник считается информированным надлежащим способом с момента публикации информации на Сайте. Отчеты об итогах Конкурсов, равно как и наградные материалы, публикуются на Сайте.

3.12. Каждый Участник принимает, что участие в конкурсе добровольно, и Организатор конкурса не несёт ответственности за содержание авторских материалов и не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от участия в конкурсе и/или использования сайта конкурса и/или его сервисов.

3.13. Организатор конкурса вправе затребовать у любого участника конкурса или любого лица, обращающегося в организационный комитет по телекоммуникационным или иным каналам связи: документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации, точный почтовый адрес, другие документы и сведения, затребованные Конкурсной комиссией, необходимые для соблюдения законодательства Республики Казахстани/ или для организации и проведения конкурса, в форме отсканированных копий или нотариально заверенных документов.

3.14. Участник обязуется не нарушать авторские права третьих лиц.

3.15. Участники не имеют права публиковать в открытом доступе (тексте конкурсной работы) персональные данные (телефон, адрес проживания и т.п.) как свои, так и третьих лиц, за исключением своей фамилии, имени и отчества, названия и адреса образовательного учреждения, должности Участника.

3.16. За нарушение установленного порядка участия в Конкурсах, устанавливаемого Договором, или несоблюдение действующего законодательства, работа Участника может быть удалена из Конкурса без предоставления подтверждающих документов, а также на любом этапе участия в Конкурсе.

3.17. В случае не представления Участником конкурсной работы в электронном виде в установленном Договором порядке или её предоставления в несогласованном с Конкурсной комиссией формате, а также предоставления неверных сопроводительных данных или реквизитов, все риски и последствия признания работы недействительной принимает на себя автор работы.

3.18. Основания для исключения участника с конкурса:
нарушение правил участия в Конкурсах, изложенных в Договоре;
проявление неуважения к Конкурсной комиссии;
непредставление конкурсной работы в порядке и сроках, указанных в Договоре и на Сайте;

3.19. Обслуживание Участника осуществляется Исполнителем 24 часа 7 дней в неделю. Действия во исполнение Договора, выполняемые не в автоматическом режиме, совершаются Исполнителем в рабочие дни, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.20. Особенности проведения отдельных конкурсов и номинации Конкурса отражены в документах, размещенных на Сайте.

4. Оформление конкурсной работы

4.1. Конкурсные работы представляются в виде одного или нескольких файлов популярных форматов (на выбор Участника), общим объемом не более 20 Мбайт. В случае невозможности воспроизвести или прочитать все или часть файлов, составляющих работу Участника, Конкурсная комиссия вправе затребовать у Участника материалы работы в удобном для неё формате.

4.2. Работы, объемом более 20 Мбайт, не принимаются на Конкурс.

4.3. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами архивируется по стандарту ZIP и должна иметь расширение «.zip». Содержимое архива не должно быть закрыто никаким способом (паролем, ключем, и пр.).

4.4. При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте на Адрес Конкурсной комиссии This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в тексте письма необходимо указать:

4.4.1. Номер заявки;

4.4.2. ФИО Участника;

4.4.2. ФИО несовершеннолетнего автора работы, если Участник представляет работу несовершеннолетнего;

4.4.3. название работы;

4.4.4. название Конкурса.

5. Меры поощрения участников Конкурса

5.1. Конкурсная комиссия вправе поощрять Участников конкурса наградными документами установленного Организатором конкурса образца.

5.2. В качестве меры поощрения каждый Участник, подавший конкурсную работу в строгом соответствии с Договором, получает пакет документов установленного образца в виде их электронных копий, доступных Участникам на Сайте. В число таких документов входят:
сертификат участника Конкурса установленного образца – выдается всем Участникам конкурса, предоставившим в Конкурсную комиссию в установленные Организатором конкурса сроки свою конкурсную работу и копию документа об оплате организационного сбора;
диплом I степени, диплом II степени или диплом III степени установленного образца – выдается Участникам из числа получивших сертификаты участника конкурса, выбранных Конкурсной комиссией победителями Конкурсов и их номинаций;
благодарственное письмо за активное участие в Конкурсах – выдается Участникам, получившим три и более сертификата участника конкурса в одном периоде проведения Конкурсов.

6. Порядок определения и награждения победителей Конкурса

6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Участников конкурса. Средства призового фонда идут на обеспечение деятельности Организатора конкурса, в том числе, деятельности по организации Конкурсов.

6.2. Призы победителей Конкурса: электронная копия диплома победителя Конкурса установленного образца, доступная на Сайте.

6.3. Победители Конкурсов определяются конкурсной комиссией путем тайного голосования по результатам рассмотрения представленных Участниками конкурсных работ.

6.4. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей Конкурса окончательное, обжалованию не подлежит, и вступает в силу с момента его опубликования на Сайте.

6.5. Список победителей доводится до сведения общественности посредством объявления на Сайте. О факте занятия призового места победитель будет извещен путем размещения объявления на Сайте.

7. Рассмотрение заявлений Участников и разрешение споров 

7.1. Участник при исполнении Договора вправе направлять уведомления, запросы, претензии, заявления, жалобы и прочие обращения к Исполнителю, как предусмотренные, так и не предусмотренные Договором, одним из следующих способов (если иное не предусмотрено Договором):

7.1.1. путем подачи соответствующего заявления по установленной Исполнителем форме в офис Исполнителя с предъявлением документа, удостоверяющего личность;

7.1.2. путем обеспечения Участником получения Исполнителем заявления на бумажном носителе, если подпись Участника на таком заявлении удостоверена нотариально;

7.1.3. иным способом, согласованным Исполнителем и Участником. Исполнитель принимает к рассмотрению только обращения Участника, составленные на казахском или русском языке.

7.2. В случаях, установленных Договором, или перечисленных на Сайте, Участник обязан предоставить Исполнителю письменное заявление соответствующей формы и содержания.

7.3. Исполнитель после получения от Участника письменного заявления, в том числе претензии, обязан в течение срока установленного действующим законодательством Республики Казахстан рассмотреть заявление и сообщить о результатах его рассмотрения Участнику.

7.4. Ответ на заявление Участника (в том числе Претензию) направляется участнику одним из способов, выбираемым по усмотрению Исполнителя. В случае принятия решения о полном удовлетворении претензии Исполнитель вправе совершить соответствующие действия без направления заявителю ответа об удовлетворении претензии.

8. Иные права и обязанности Сторон 

8.1. Права Исполнителя:

8.1.1. отказать в регистрации конкурсной работы Участника в случае обнаружения несоответствия работы требованиям, предъявляемой к ней данным Договором;

8.1.2. не принимать, в качестве подтверждения оплаты организационного взноса Участника конкурса, копию документа, содержащую ошибки, допущенные Участником или иным лицом при указании платежных и иных реквизитов Исполнителя, а также в случае невозможности определения принадлежности представленного документа Участнику, а также в случае противоречия операции оплаты законодательству Республики Казахстани условиям Договора;

8.1.3. производить модификацию интерфейсов и программного обеспечения, используемого при взаимодействии Сторон в рамках Договора;

8.1.4. приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих техническое взаимодействие Сторон в рамках Договора, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа;

8.1.5. обрабатывать любым способом в целях исполнения Договора любые персональные данные Участника, предоставленные Участником лично, либо через третьих лиц при заключении, либо в период действия Договора.

8.2. Права Участника:

8.2.1. получать уведомления о ходе обработки своей заявки на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном Договором;

8.2.2. предъявлять Исполнителю претензии и направлять иные заявления в порядке и случаях, предусмотренных Договором;

8.2.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив Исполнителя в порядке, предусмотренным Договором.

8.3. Обязанности Исполнителя:

8.3.1. уведомлять Участника о внесении изменений в Договор путем размещения такого уведомления на Сайте Исполнителя, либо направления Участнику уведомления иным способом, предусмотренным Договором;

8.3.2. принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа иных лиц к информации о персональных данных Участника, отличной от опубликованной в открытом виде на Сайте Исполнителя;

8.4. Обязанности Участника:

8.4.1. предоставить Исполнителю достоверные и актуальные контактные данные;

8.4.2. своевременно информировать Исполнителя об изменении персональных данных, реквизитов и данных в документах, предъявляемых на Конкурс, данных для направления уведомлений;

8.4.3. предоставлять Исполнителю информацию и документы, требуемые Исполнителю в рамках исполнения Договора;

8.4.4. Участник дает Исполнителю согласие на обработку любым способом в целях исполнения Договора любых персональных данных Участника, предоставленных Участником лично, либо через третьих лиц, при заключении, либо в период действия Договором. В случае, если при исполнении Договора Участник предоставляет Исполнителю персональные данные третьих лиц, Участник гарантирует законность их получения и наличие согласия субъектов этих персональных данных на их предоставление, а также принимает на себя ответственность за правомерность предоставления и соответствие действительности указанных данных;

8.4.5. Участник соглашается с тем, что все предоставленные им Исполнителю персональные данные являются общедоступными и могут быть открыто опубликованы на Сайте организатора и в других средствах массовой информации.

8.4.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

9. Порядок заключения и срок действия Договора

9.1. Договор заключается между Исполнителем и Участником в форме договора присоединения (ст. 389 Гражданского кодекса РК).

9.2. Акцептом условий Договора является совершение Участником хотя бы одного из следующих действий:
- заполнение регистрационных форм на сайте Исполнителя;
- ознакомление с условиями Договора и проставление отметки о согласии с ними в соответствующем поле регистрационной формы;
- оплата полной суммы организационного сбора на расчетный счет Исполнителя.

9.3. Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное принятие Участником всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению двухстороннего письменного договора о Конкурсе (ст. 394 ГК РК).

9.4. Срок акцепта условий Договора не ограничен.

9.5. Нерезиденты Республики Казахстан обязаны предоставить Исполнителю в порядке, предусмотренном Исполнителю, данные о своем статусе Нерезидента Республики Казахстан. Без предоставления соответствующих данных Участник при акцепте оферты подтверждает, что является Резидентом Республики Казахстан.

9.6. Договор заключен на неопределенный срок.

10. Изменение и прекращение Договора

10.1. В соответствии с пунктом 1 ст. 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан Стороны договорились, что Исполнитель имеет право вносить изменения в условия Договора. Изменения, внесенные Исполнителем, становятся обязательными для Сторон с момента их размещения на Сайте, если иное не предусмотрено Исполнителем.

10.2. В случае несогласия с изменением условий Договора, Участник имеет право в течение трех календарных дней с момента размещения новой редакции Договора на Сайте Исполнителем в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем передачи Исполнителю оригинального экземпляра подписанного заявления на бумажном носителе по форме, установленной Исполнителем.

10.3. В случае неполучения Исполнителем письменного уведомления от Участника об одностороннем отказе от исполнения Договора в срок, установленный пунктом 10.2. Договора, Участник считается выразившим согласие с изменениями условий Договора.

10.4. Отказ от исполнения Договора, расторжение Договора, прекращение действия Договора по иным причинам влечет прекращение участие Участника в Конкурсе.

10.5. Участник вправе в любое время отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Исполнителю способами, предусмотренными Договором. В данном случае Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней после получения Исполнителем соответствующего уведомления.

10.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Участнику соответствующего уведомления любым из способов, предусмотренных Договором. В данном случае Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после отправления соответствующего уведомления.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстани условиями Договора.

11.2. Исполнитель не несет ответственности:

11.2.1. за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от Исполнителя причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Участником уведомлений Исполнителя;

11.2.2. в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в платежных системах), повлекших за собой невыполнение Исполнителем условий Договора;

11.2.3. если информация о персональных данных Участника станет известной иным лицам в результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования;

11.2.4. если информация о персональных данных Участника станет известной иным лицам в результате несоблюдения Участником условий хранения и использования персональных данных;

11.2.5. за временное отсутствие у Участника доступа к средствам связи, обеспечивающим взаимодействие с Исполнителем в рамках Договора, а также связанные с этим убытки Участника;

11.2.6. за убытки, возникшие в результате неправильного заполнения Участником распоряжений о совершении операции оплаты организационного сбора Конкурса;

11.2.7. за убытки, возникшие в результате нарушения Участником установленного порядка внесения денежных средств на оплату организационного взноса Конкурса;

11.2.8. за убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных, некорректных, ошибочных данных для направления уведомлений;

11.2.9. за убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных идентификационных данных;

11.2.10. за убытки, возникшие в результате не обновления Участником данных для направления уведомлений.

11.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действиями непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую Сторону в письменной форме о невозможности исполнения обязательств.

12. Порядок информационного взаимодействия Сторон

12.1. Участник при заключении Договора обязан предоставить Исполнителю достоверную информацию для связи с Участником и направления ему уведомлений о ходе Конкурса. Участник несет ответственность за обеспечение постоянного соответствия указанных данных действительности.

12.2. По умолчанию надлежащим способом информирования Участника об операции с его заявкой и конкурсной работой является отправка уведомления на адрес электронной почты, предоставленный Участником в соответствии с пунктом 12.1. Договора.

12.3. Участник вправе в любой момент изменить выбранный ранее способ уведомления, предоставив Исполнителю достоверную информацию для связи с Участником и направления ему уведомлений, установленным Исполнителем способом.

12.4. В случае отказа Участника от всех предложенных Исполнителем способов отправки Участнику уведомлений об операциях с заявкой и конкурсной работой, Участник признается не предоставившим надлежащим образом информацию для связи с Участником в соответствии с п. 12.1., а Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по информированию Участника о совершенных операциях с заявкой и конкурсной работой. Участник не вправе в таком случае предъявлять Исполнителю претензии, связанные с ненадлежащим информированием Участника об операциях.

12.5. Обязанность Исполнителя по информированию Участника о совершении операции с заявкой и конкурсной работой считается исполненной в момент отправки соответствующего уведомления.
Уведомление считается полученным Участником в течение трех часов с момента отправки.
Исполнитель не несет ответственности за отсутствие у Участника доступа к средствам, с использованием которых Участник может получить уведомление, либо несвоевременное получение уведомления, в том числе за сбои в работе Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от Исполнителя причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Участником уведомлений Исполнителя.

12.6. Исполнитель вправе по своему усмотрению направлять Клиенту любые иные уведомления (в том числе порождающие правовые последствия), ответы на заявления, претензии и прочие обращения, одним из следующих способов:

12.6.1. путем размещения на Сайте Исполнителя;

12.6.2. на адрес электронной почты Участника, предоставленный в соответствии с пунктом
12.1. и/или указанный им в любом письменном заявлении, ранее полученном Исполнителем;
При направлении уведомлений в соответствии с подпунктами 12.6.1.-12.6.2. Договора уведомление считается полученным Участником по истечении 24 часов с момента направления уведомления.

13. Организационный взнос

13.1. Условием участия в Конкурсе является оплата организационного взноса, размер которого утверждается Исполнителем.

13.2. Для работ в соавторстве – каждый автор должен быть Участником и обязан оплатить организационный взнос.

13.3. Действующие размеры организационных взносов Исполнителя публикуются на Сайте Исполнителя.

13.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке полностью или частично изменять (увеличивать, уменьшать), устанавливать новые, отменять существующие организационные взносы. При этом указанные изменения вступают в силу со дня опубликования указанных изменений на Сайте Исполнителя, если иное не предусмотрено Исполнителем.

13.5. В случае несогласия с применением новых размеров организационных взносов Участник вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

13.6. Оплаченный Участником организационный взнос в случае прекращения действия Договора не возвращается.

13.7. Все расчеты Сторон осуществляются в тенге.

14. Техническая поддержка Участников Конкурса.

14.1. Организатор конкурса согласен проводить техническую поддержку Участников Конкурсов до тех пор, пока будет проводиться Конкурс. Сроком завершения Конкурса считается дата опубликования результатов Конкурса на Сайте.

14.2. Поддержка пользователей осуществляется по электронным каналам связи (электронной почте) и/или путем размещения определенной информации на Сайте.

14.3. Доступность опубликованных результатов Конкурса и списка Участников на Сайте конкурса обеспечивается не менее, чем в течение одного месяца с момента завершения Конкурса.

15. Прочие положения 

15.1. Участник гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

15.2. Участник гарантирует, что не будет использовать Конкурсы в противоправных целях, а также в иных целях, нежели указанные в Договоре.

15.3. Временем совершения всех операций с Участником является московское время, определяемое на основании данных сервера Исполнителя, обрабатывающего информацию о ходе Конкурса, если иной порядок определения времени не был оговорен дополнительно.

15.4. К отношениям Сторон в рамках Договора применяется материальное и процессуальное право Республики Казахстан независимо от гражданства и места жительства Участника.

15.5. Местом оказания услуг Участнику является следующий адрес: 050000, Алматинская область, г.Алматы, ул С.Сейфуллина, д. 511, оф.2.

16. Реквизиты Организатора конкурса

Полное наименование: Индивидуальный предприниматель «ASPAN»
Сокращённое наименование: ИП «ASPAN»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 0002491, серия 6007 от «12» февраля 2014 г.
ИИН 790506401434
Юридический адрес: г.Алматы, ул.С.Сейфуллина, д. 511, оф. 2
Расчётный счёт: Реквизиты банка: АО АФ «KАЗКОММЕРЦБАНК», ИИК KZ03319A010006022030
БИК ABKZKZKX, ЖСН 790506401434, КБЕ 19, КНП 859
Адрес электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Өмір қымбатсың сен маған

FacebookTwitterBloggerVimeoFlickr

Журнал марапаттары

Сертификат

 

БАҚ куәлігі